بسته میوه خشک 50 گرمی عادی 6 میوه

10,000 تومان

ویژگی ‌‌های محصول

  • وزن خالص: 500 گرمی ویژه
  • ترکیب: ترکیب 10 میوه
  • زمان ماندگاری: 12 ماه